CN. Th10 1st, 2023
NFL

Pat McAfee bị đổ lỗi về việc ESPN sa thải Todd McShay, Suzy Kolber và nhiều người khác trong cuộc cắt giảm lớn – “Chỉ để trả quá cao cho một người bạn cùng hội mình”

Pat McAfee has become the latest casualty in ESPN’s recent wave of firings, which also included Suzy Kolber and Todd McShay. McAfee was reportedly signed to a 5-year, $85 million contract to join the sports network. In addition to continuing The Pat McAfee Show on YouTube, it will also be broadcasted on ESPN following Get Up and First Take. With a win rate of 70% (110-25-1), McAfee’s expertise is highly sought after. Unlock free picks from our experts and get in on the action now. Don’t miss out on the opportunity to receive winning tips from our team of professionals.

Pat McAfee
Việc ký hợp đồng với Pat McAfee bị đổ lỗi cho việc sa thải các nhân vật khác của ESPN như Suzy Kolber và Todd McShay. (Tín dụng hình ảnh: Mark Brown/Getty Images)

Pat McAfee đột nhiên trở thành người thất bại trong đợt sa thải mới nhất của các nhân vật nổi tiếng của ESPN, bao gồm Suzy Kolber và Todd McShay.

McAfee được cho là đã ký hợp đồng 5 năm trị giá 85 triệu đô la để tham gia mạng lưới thể thao.

Ngoài việc tiếp tục The Pat McAfee Show trên YouTube, nó cũng sẽ phát sóng trên ESPN sau Get Up và First Take.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *