T4. Th9 27th, 2023

Chi tiết hợp đồng của Max Kellerman với ESPN: Xem thông tin về mức lương của người dẫn chương trình nổi tiếng về NBA trong thời gian dài.

Max Kellerman, a respected sports television and boxing personality in the United States, has had a long-standing relationship with ESPN. After graduating from Columbia University in 1998, Kellerman’s career with ESPN began immediately after college when he was hired to report on boxing for Friday Night Fights. Over time, he has become a familiar face in the sports journalism field. He has been recognized in the basketball industry, particularly in the NBA, for his insightful knowledge and analysis. While specific details about Kellerman’s contract are often kept confidential, sources indicate that he earns approximately $1 million per year. This significant figure reflects his expertise, fame, and contributions to the network.

Giải thưởng Emmy thể thao thường niên lần thứ 25
Chi tiết hợp đồng của Max Kellerman với ESPN
Max Kellerman
Max Kellerman

Max Kellerman, một nhân vật truyền hình thể thao và quyền anh được kính trọng của Mỹ, đã có mối quan hệ lâu dài với ESPN. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1998, sự nghiệp của Kellerman với ESPN bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp đại học khi anh được thuê để đưa tin về quyền anh cho Friday Night Fights.

Theo thời gian, anh đã trở thành gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực báo chí thể thao. Anh ấy đã được công nhận trong ngành bóng rổ, đặc biệt là ở NBA, nhờ những hiểu biết và phân tích đầy hiểu biết của mình.

Trong khi các chi tiết cụ thể về hợp đồng của Kellerman thường được giữ kín, các nguồn tin cho biết anh ta kiếm được khoảng 1 triệu USD mỗi năm. Nhiệm kỳ thành công của anh ấy tại ESPN đã dẫn đến quyết định này. Con số quan trọng này phản ánh chuyên môn, sự nổi tiếng và đóng góp của anh ấy cho mạng lưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *