T4. Th9 27th, 2023

Cách lấy những quả thông Hylian trong trò chơi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom offers a plethora of useful resources. Players will find many valuable treasures, food, and various items in the game. Each resource serves a different purpose. For example, Bombs can be combined with melee weapons and arrows, while food can be used to upgrade weapons and prepare meals. Some of these resources can be used to cook food and upgrade weapons, while others function as a way to overcome challenges. Therefore, it is important for players to have knowledge of specific resources when delving deeper into the Tears of the Kingdom features. One such item is the Hylian Pine Cone, which plays a role as a fire-fighting tool in the game.

Điều quan trọng là người chơi phải có kiến ​​thức về một số tài nguyên cụ thể khi họ tham gia vào trò chơi
Điều quan trọng là người chơi phải có kiến ​​thức về một số tài nguyên cụ thể khi họ tham gia vào các tính năng của trò chơi (Hình ảnh qua Nintendo)
Luôn giữ Nón thông Hylian trong kho của bạn (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Luôn giữ Nón thông Hylian trong kho của bạn (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Con đường đến Làng của Rito bị hỏng (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Con đường đến Làng của Rito bị hỏng (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Ném một quả thông Hylian vào lửa (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Ném một quả thông Hylian vào lửa (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom cung cấp nhiều tài nguyên hữu ích. Người chơi sẽ tìm thấy nhiều kho báu có giá trị, thực phẩm và các đồ vật khác nhau trong trò chơi. Mỗi nguồn có một mục đích khác nhau. Ví dụ: Bom hoa có thể được kết hợp với vũ khí cận chiến và mũi tên, trong khi thực phẩm có thể được sử dụng để nâng cấp vũ khí và chuẩn bị bữa ăn.

Một số tài nguyên này có thể được sử dụng để nấu thức ăn và nâng cấp vũ khí, trong khi những tài nguyên khác hoạt động như một cách để vượt qua thử thách. Do đó, điều quan trọng là người chơi phải có kiến ​​thức về một số tài nguyên cụ thể khi họ tìm hiểu sâu về các tính năng Nước mắt của Vương quốc. Một ví dụ về một vật phẩm như vậy là Nón thông Hylian, đóng vai trò như một dụng cụ hỗ trợ chữa cháy trong trò chơi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Bộ điều khiển Nintendo Switch Pro hiện có tại GameStop!bit.ly/TOTK-Pro-Contr… #quảng cáo

” class=”promoted-img” loading=”lazy” width=”1440″ height=”220″ alt=”fortnite-promotional-banner” />


Nón thông Hylian trong The Legend of Zelda Tears of the Kingdom có ​​thể được tìm thấy ở các khu vực khác nhau Hyrule

da youtube

Nón thông Hylian có thể được tìm thấy trên khắp vùng Hyrule. Để có được nó một cách nhanh chóng, bạn nên khám phá các khu vực như Hyrule Field, Lookout Landing và các khu vực khác trong Hyrule.

Trong quá trình tìm kiếm ở khu vực này, bạn nên kiểm tra cây cối cẩn thận, vì cũng có thể tìm thấy Quả thông Hylian gần một số cây cối. Bạn cũng có thể tìm thấy nó ở vùng North Summit Herb.

Luôn giữ Nón thông Hylian trong kho của bạn (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Luôn giữ Nón thông Hylian trong kho của bạn (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)

Điều quan trọng là giữ Hylian Pine Cones trong kho của bạn vì chúng đóng vai trò quan trọng trong Tears of the Kingdom. Điều này đặc biệt quan trọng vì trò chơi có thể đưa ra những thử thách bất ngờ và việc có tất cả các tài nguyên sẵn có là rất quan trọng. Một ví dụ về kịch bản bất ngờ như vậy là Đường dẫn đến Làng Rito, mặc dù sẽ có nhiều cảnh khác trong suốt trò chơi.

Con đường đến Làng của Rito bị hỏng (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Con đường đến Làng của Rito bị hỏng (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)

Khi bạn đến Lucky Clover Gazette, bạn sẽ thấy rằng con đường đến Làng Rito đang bị hư hỏng. Trở ngại đặc biệt này đóng vai trò là bài kiểm tra nhận thức về môi trường của bạn và cần có cách tiếp cận chiến lược để vượt qua.

Mặc dù có nhiều tuyến đường bạn có thể đi để đến Làng Rito, nhưng việc sử dụng Nón thông Hylian có thể giúp hành trình của bạn dễ dàng hơn đáng kể.

Ném một quả thông Hylian vào lửa (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)
Ném một quả thông Hylian vào lửa (Hình ảnh qua The Legend of Zelda Tears of the Kingdom)

Dành thời gian khám phá môi trường xung quanh bạn và bạn sẽ tìm thấy Hylian Pine Cones. Tiếp theo, tiến tới đống lửa gần đó nằm gần con đường bị hỏng.

Ném Nón thông Hylian vào lửa, khiến nó phát nổ và tạo ra gió. Bằng cách khai thác sức gió này bằng dù lượn của mình, bạn có thể di chuyển thành công qua cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *